การล้างหรือลบข้อมูล iPhone, iPad หรือ iPod touch ก่อนที่จะขายเครื่องให้คนอื่น มีวิธีการล้างดั่งต่อไปนี้

การล้างหรือลบข้อมูล iPhone, iPad หรือ iPod touch ก่อนที่จะขายเครื่องให้คนอื่น มีวิธีการล้างดั่งต่อไปนี้

การล้างหรือลบข้อมูล iPhone, iPad หรือ iPod touch ก่อนที่จะขายเครื่องให้คนอื่น มีวิธีการล้างดั่งต่อไปนี้

iPad ที่แสดงข้อความลบข้อมูล iPad และ iPhone แสดงการตั้งค่าการรีเซ็ต

ทำไมถึงต้องลบข้อมูล

ถ้าเราไม่ทำการลบข้อมูลเครื่อง เครื่องนั้น จะติด iCloud ของเจ้าของเดิม ทำให้ เจ้าของใหม่นั้นไม่สามารถทำการ รีเซ็ตเครื่องได้

วิธีการลบข้อมูลมีวิธีดังต่อไปนี้

ก่อนที่คุณจะขาย ยกให้ หรือแลกเปลี่ยน อุปกรณ์ของคุณ คุณควรลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออกจากอุปกรณ์ก่อน คุณไม่ควรลบรายชื่อ ปฏิทิน เตือนความจำ เอกสาร รูปภาพ หรือข้อมูล iCloud อื่นๆ ด้วยตนเอง ในขณะที่ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID ของคุณ การทำเช่นนี้จะเป็นการลบคอนเทนต์ของคุณจากเซิร์ฟเวอร์ iCloud และอุปกรณ์ใดๆ ของคุณที่ลงชื่อเข้าใช้ iCloud

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
คลิก ตั้งค่า>ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด หากคุณเปิดค้นหา iPhone ของฉันไว้ คุณอาจจำเป็นต้องป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ