iPhone ปิดเครื่องยังไงก็ตามเจอด้วย Find My หรือ ค้นหาของฉัน

iPhone ปิดเครื่องยังไงก็ตามเจอด้วย Find My หรือ ค้นหาของฉัน

โจรหลายๆ คนอาจไม่ทันคิดว่า การเจอ iPhone ของใครสักคนต่อให้ปิดเครื่องยังไง ถ้าเจ้าของ เปิดใช้งานฟังชัน Find My หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า ค้นหาของฉัน อยู่แล้ว ยังไง ก็ตามเจออย่างแน่นอน ต่อให้ไม่เปิดเครื่องก็ตาม

โดยแอฟ Find My นี้สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ iPhone 13 และ iPhone 14 เกือบทุกรุ่น ขอให้ข้อความนี้มิจฉาชีพไม่มาอ่านด้วยเถอะ

ที่มา idropnews