ท่านลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1 – 2 วัน
– กรุงเทพฯ-ปริมลทล ประมาณ 1  วัน รับสินค้า เช่น ส่งของวันอังคาร ประมาณวันพุธ ได้รับสินค้า
– ต่างจังหวัด ถ้าอยู่ ในอำเภอเมืองหรือตัวจังหวัด ส่งของก่อน เที่ยงวัน ได้รับของไม่เกิน 1 วัน แต่ถ้าหาก นอกอำเภอ ไม่เกิน 2 วันรับสินค้า 
ประวัติการส่งนี้เป็นของ
Website: www.iPhone2Hands.com
Facebook: www.facebook.com/iphone2hands
Line Official : @iphone2hands (มี @ นำหน้า iphone2hands)

เท่านั้น ระวังโดนแอบอ้างครับ!! 

ประวัติส่งสินค้าบางส่วนเท่านั้น

ZxleRe.jpg ZxlLzt.jpg Zxlm6l.jpg ZxlFWk.jpg ZxlI1v.jpg ZxlMAE.jpg ZxoWeN.jpg Zxo0kV.jpg
TykdZk.md.jpg
TykWdl.md.jpg
Tyk0Pv.md.jpg
Tyk7mE.md.jpg
TykY9N.jpg
TykzbV.jpg
Tyk4pQ.jpg
TykBNS.md.jpg
TykfQn.md.jpg
Tykhrg.md.jpg
Tyk30W.md.jpg
Tyk9Z2.md.jpg
TykTs1.md.jpg
Tyktmy.md.jpg
Tyk19D.md.jpg
TykKj9.jpg
TykZpJ.md.jpg
TykgNb.md.jpg
TykiUf.jpg
TykRra.jpg
TykQ0q.md.jpg
TykUcz.md.jpg
Tykqs8.md.jpg
Tyk5yR.jpg
TykOT0.jpg
Tykbju.jpg
TykjvZ.md.jpg
TykoNI.md.jpg
TykDUP.jpg
TykA8t.md.jpg
Tyks0e.jpg
Tyk2cl.jpg
TykC2k.jpg
tZf88k.jpg
tZfrUl.jpg
tZfV0v.jpg
tZfXcE.jpg
tZfa2N.jpg
tZfpyV.jpg
tZfGTQ.jpg
tZfJlS.jpg
tZfLvn.jpg
tZfmBg.jpg
tZfyqW.jpg
tZfF82.jpg
tZfM71.jpg
tZhWcy.jpg
tZhd2D.jpg
tZh0F9.jpg
tZhSTJ.jpg
tZhYlb.jpg
tZhzGf.jpg
tZhNBa.jpg
tZhBqq.jpg
tZhfHz.jpg
tZhk78.jpg
tZh3gR.jpg
tZh9C0.jpg
tZhTFu.jpg
tZhwtZ.jpg
tZh1lI.jpg
tZhKGP.jpg
tZhcft.jpg
tZhgqe.jpg
tZhiHl.jpg
tZhxSk.jpg
tZhQgv.jpg
tZhUCE.jpg
tZhqIN.jpg
tZhEtV.jpg
tZhOoQ.jpg
tZhbJS.jpg
tZhlfn.jpg
tZho5g.jpg
tZhDVW.jpg
tZhPS2.jpg
tZhsi1.jpg
tZh2Cy.jpg
tZhCID.jpg
tZh6w9.jpg
tZhnoJ.jpg
tZhrJb.jpg
tZhHhf.jpg
tZhV5a.jpg
tZhXVq.jpg
tZhpYz.jpg
tZhvi8.jpg
tZhGuR.jpg
tZhJM0.jpg
tZhewu.jpg
tZhmDZ.jpg
tZhyJI.jpg
tZhIhP.jpg