เริ่มแรก ทำธุรกิจ เกี่ยวกับการ ซื้อขาย โทรศัพท์มือถือ ผ่านทาง Facebook โดยใช้ชื่อ www.facebook.com/iphone2hands หลังจากนั้น 1 ปีถัดมา ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ Website เลยมีความคิดที่จะเริ่มก่อสร้าง www.iphone2hands.com ขึ้นมาเพื่อที่จะ ทำการซื้อขาย รวมไปถึงการให้ ข้อมูลข่าวสาร เทคนิด แนะนำ ผลิตภัณ ต่างๆ พร้อม เว็ปบอร์ด อีกด้วย