วิธี ลบ รีเซ็ต ข้อมูล Apple Watch

วิธี ลบ รีเซ็ต ข้อมูล Apple Watch

วิธี ลบ รีเซ็ต ข้อมูล Apple Watch

ลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดจาก Apple Watch ของคุณ

บน Apple Watch ให้ไปที่การ ตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต แล้วแตะลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด