วิธีลบข้อมูล Apple Watch ไม่กี่คลิก หายเกลี้ยง

วิธีลบข้อมูล Apple Watch ไม่กี่คลิก หายเกลี้ยง

วิธีเลิกจับคู่ Apple Watch จาก iPhone

 1. วาง Apple Watch และ iPhone ของคุณให้อยู่ใกล้กันขณะยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์
 2. เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone ของคุณ
 3. ไปที่แท็บ Apple Watch ของฉัน แล้วแตะนาฬิกาทั้งหมด
 4. แตะปุ่มข้อมูล  ถัดจากนาฬิกาที่ต้องการเลิกจับคู่ 
 5. แตะเลิกจับคู่กับ Apple Watch
 6. สำหรับรุ่น GPS + Cellular ให้เลือกว่าจะเก็บหรือลบแผนเซลลูลาร์ของคุณออก 
  • หากคุณต้องการจับคู่ Apple Watch และ iPhone ของคุณอีกครั้ง ให้เก็บแผนของคุณไว้ 
  • หากคุณไม่ต้องการจับคู่ Apple Watch และ iPhone ของคุณอีก ให้ลบแผนของคุณออก หากคุณจะไม่จับคู่กับนาฬิกาหรือ iPhone เครื่องอื่น คุณอาจจำเป็นต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อยกเลิกการสมัครใช้เซลลูลาร์ 
 7. แตะอีกครั้งเพื่อยืนยัน คุณอาจจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณเพื่อปิดใช้งานล็อคการเข้าใช้เครื่อง ก่อนลบคอนเทนต์และการตั้งค่าทั้งหมดบน Apple Watch ของคุณ iPhone จะสร้างข้อมูลสำรองของ Apple Watch ใหม่ คุณสามารถใช้ข้อมูลสำรองนี้เพื่อกู้คืนไปยัง Apple Watch เรือนใหม่ได้ หลังจากที่เลิกจับคู่ Apple Watch แล้ว คุณจะเห็นข้อความเริ่มจับคู่
 8. ตั้งค่า Apple Watch อีกครั้ง

วิธีลบ Apple Watch ของคุณหากไม่มี iPhone

 1. ใน Apple Watch ให้แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด 
 2. พิมพ์รหัสผ่านของคุณเมื่อระบบถาม
 3. สำหรับรุ่น GPS + Cellular ให้เลือกว่าจะเก็บหรือลบแผนเซลลูลาร์ของคุณออก
  • หากคุณต้องการจับคู่ Apple Watch และ iPhone ของคุณอีกครั้ง ให้เก็บแผนของคุณไว้ 
  • หากคุณไม่ต้องการจับคู่ Apple Watch และ iPhone ของคุณอีก ให้ลบแผนของคุณออก หากคุณจะไม่จับคู่กับนาฬิกาหรือ iPhone เครื่องอื่น คุณอาจจำเป็นต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อยกเลิกการสมัครใช้เซลลูลาร์ 
 4. แตะลบทั้งหมดเพื่อยืนยัน การทำเช่นนี้จะเป็นการรีเซ็ต Apple Watch ของคุณให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

https://support.apple.com/th-th/HT204568