วิธีลบข้อมูลใน iPhone iPad

วิธีลบข้อมูลใน iPhone iPad

วิธีการ รีเซ็ต iphone ipad เพื่อให้ ข้อมูล ทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องหาย มีวิธี ง่ายๆ ดังต่อไปนี้เลย

แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต

แล้วแตะลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด 

ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดจาก iPhone ของคุณ

หากมีข้อความเด้ง ขึ้นมาให้กรอก Passcode และ Apple ID รหัสผ่าน Apple ID ของคุณ

รอให้อุปกรณ์ของคุณลบข้อมูล

อาจใช้เวลาสองถึงสามนาทีจึงจะลบข้อมูลของคุณจนเสร็จสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ 

วิธีการนี้ ข้อมูล ทุกๆ อย่างก็จะหายไปทั้งหมด

ทำแบบนี้ก่อน การขายเครื่องทุกครั้ง นะครับ