วิธีถอด ซิมการ์ด iPad

วิธีถอด ซิมการ์ด iPad

วิธีถอด ซิมการ์ด iPad

  • iPad Pro (รุ่น 9.7 นิ้ว)
  • iPad Pro (รุ่น 12.9 นิ้ว)
  • iPad Air 2
  • iPad Air
  • iPad mini 4
  • iPad mini 3
  • iPad mini 2
  • iPad mini

ในการเปิดถาดใส่ซิมของอุปกรณ์ ให้เสียบคลิปหนีบกระดาษหรือเครื่องมือถอดซิมเข้าไปในรูด้านข้างถาด ค้นหารุ่นที่คุณใช้ด้านล่างเพื่อค้นหาตำแหน่งถาดใส่ซิม

     ถาดใส่ซิมของ iPad