วิธีถอดซิมการ์ด iPhone

วิธีถอดซิมการ์ด iPhone

วิธีถอดซิมการ์ด iPhone

ในการเปิดถาดใส่ซิมของอุปกรณ์ ให้เสียบคลิปหนีบกระดาษหรือเครื่องมือถอดซิมเข้าไปในรูด้านข้างถาด ค้นหารุ่นที่คุณใช้ด้านล่างเพื่อค้นหาตำแหน่งถาดใส่ซิม

 ค้นหาถาดใส่ซิมที่ด้านข้างของ iPhone 4 และรุ่นที่ใหม่กว่า

ใช้ในรุ่นต่อไปนี้

 • iPhone 7 Plus
 • iPhone 7
 • iPhone 6s Plus
 • iPhone 6s
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 6
 • iPhone SE
 • iPhone 5s
 • iPhone 5c
 • iPhone 5
 • iPhone 4s
 • iPhone 4 (รุ่น GSM)