วิธีตั้งค่าปุ่มโฮม Home บน iPhone

วิธีตั้งค่าปุ่มโฮม Home บน iPhone

วิธีเปิดใช้งานปุ่มโฮม บน Assistive Touch

เปิด AssistiveTouch

  1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch แล้วเปิด AssistiveTouch.
  2. บอก Siri ว่า “เปิด AssistiveTouch”
  3. ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ทางลัดการช่วยการเข้าถึง แล้วเปิด AssistiveTouch.

ดูวิธีการเปิดปุ่มโฮมแบบ VDO