เราควรซื้อ ประกันโทรศัพท์ ให้กับมือถือ ที่เรารักกันไหม ???

เราควรซื้อ ประกันโทรศัพท์ ให้กับมือถือ ที่เรารักกันไหม ???

ผมคิดว่า ประกันโทรศัพท์ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะมือถือแต่ละรุ่น ราคาแพงมากมาย โดยเฉพาะผมต้องใช้งาน รับสาย เช็คไลน์ แทบตลอดเวลา อุบัติเหตุ ย่อมเกิดขึ้นได้ตลอด

ทุกๆ วันนี้ เจ้า มือถือ ที่เราใช้กันอยู่ทุกๆ วัน โดยเฉพาะเจ้า ไอโฟน โดยส่วนตัวของผม เจ้าของ iPhone2hands นั้น ใช้งานค่อนข้างเยอะ มีหลายต่อหลายครั้งเสี่ยงต่อ อุบัติเหตุ ตกหล่น ลืมบ้างจึงได้ทำ ประกันโทรศัพท์ ให้กับเจ้ามือถือ ทุกเครื่องที่ใช้งาน เพราะบางครั้งการเกิด ริ้วรอย เครื่องตก วิธีเช็คและตรวจสอบประกัน iPhone iPad Macbook iPod Apple จะตีเป็นประกันหมดทันที

ความคุ้มครอง ประกันโทรศัพท์ มีอะไรบ้างเรามาลองดูกัน

 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากควัน ภัยไฟป่า ภัยจลาจล นัดหยุดงาน ภัยป่าเถื่อนและเจตนาร้าย และอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและเกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน โดยมิได้คาดคิดมาก่อน ซึ่งมิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์
 • การลักทรัพย์
 • ตกหล่น เสียหาย
เราควรซื้อ ประกันโทรศัพท์ ให้กับมือถือ ที่เรารักกันไหม ???

ก่อนซื้อ ประกันโทรศัพท์ อย่าลืมเปรียบเทียบหลายๆ เจ้าล่ะ โดยให้ความสำคัญกับเรื่องดังนี้

 • ประเภทของกรมธรรม์
 • สิทธิความคุ้มครอง
 • เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน
 • ระยะเวลาคุ้มครอง
 • อาณาเขตคุ้มครอง
 • วงเงินคุ้มครอง
 • เอกสารประกอบในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน